ΤΡΟΦΙΜΑ

ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ ΛΕΥΚΟΣ

Λακωνικός Τοπικός Οίνος, Λευκός Ξηρός

Ποικιλιακή σύνθεση: Μονεμβασιά 100% Βιολογικός οίνος. Πιστοποίηση ΔΗΩ.