ΤΡΟΦΙΜΑ

ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ

Λακωνικός Τοπικός Οίνος, Ερυθρός Ξηρός

Ποικιλιακή σύνθεση: Μαυρούδι 50%, Αγιωργίτικο 50%